A megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása kulcsfontosságú feladat

Napjainkban az emberek és a környezetük fejlesztésére a pályázatok benyújtása ideális megoldást jelenthet, azonban a sikerhez vezető út sosem egyszerű. A célok eléréséhez szükséges pénzösszeget és annak előremenő szétosztását egy szakszerűen megalapozott, részletes dokumentumban kell megjelentetni, erre pedig a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása során kerül sor. Ez a hivatalos irat minden pályázat alapját képezi, e nélkül nem valósítható meg egyetlen projekt sem. A városfejlesztés esetében is rendkívüli fontossággal bír, hiszen ez tartalmazza az összes pénzügyi tervet, számviteli kimutatást és az adóügyi kötelezettségekről is tájékoztatást ad. A megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása magas fokú szakértelmet követel meg, ugyanis kulcsfontosságú a precizitás, illetve a tüzetes elszámolás. A tervezett fejlesztési folyamat során felmerülő költségekről a dokumentumban mindenképpen részletesen be kell számolni,mert ez alapján lehet csak igénylést benyújtani a végleges összegre. Egy másik, hasonló fontosságú iratnak úgyszintén el kell készülnie a projekt sikerének elérése érdekében, ez pedig nem más, mint az aprólékosan megalkotott városfejlesztési akcióterv. Ez az igen hosszú tanulmány az integrált településfejlesztési stratégia forrása, ami magába foglalja mindazon újításokat és korszerűsítéseket, amiket az adott térségben munkálkodó önkormányzatok közös erővel fognak végrehajtani. A helyi közösségek véleményét kikérve és az általuk javasolt lehetséges fejlesztési ötleteket összevetve kerül megírásra a városfejlesztési akcióterv, ami egyben az projektek előkészítésének egyik kulcsfontosságú eszköze. Az újabb zöldövezetek, lakónegyedek, parkok létrehozása, városrészek átalakítása, illetve a történelmi építmények renoválása mind ebben az iratban kerül összegzésre. A leírásokhoz digitális rekonstrukciókat, légi felvételeket, diagramokat csatolnak annak érdekében, hogy a városfejlesztési akcióterv minél pontosabban demonstrálja az újítások igényét benyújtó szervek szándékait és elképzeléseit.